فروش
400 متر
330,000,000 تومان
فروش
230 متر
140,000,000 تومان
فروش
280 متر
175,000,000 تومان
فروش
240 متر
650,000,000 تومان
فروش
270 متر
270,000,000 تومان
فروش
250 متر
170,000,000 تومان
فروش
280 متر
330,000,000 تومان
فروش
240 متر
300,000,000 تومان
فروش
500 متر
660,000,000 تومان
فروش
380 متر
650,000,000 تومان
فروش
300 متر
550,000,000 تومان
فروش
400 متر
600,000,000 تومان


 • دسترسی سریع به ملک
  • کد ملک :

  • نوع ملک :

  • گروه

  • متراژ زمین :

  • متراژ بنا :

  • قیمت :

  • موقعیت :

  • تعداد خواب :